Kultovní závod Jizerská 50 k uctění památky zesnulých horolezců se koná v druhém únorovém týdnu.

Location: Bedřichov, CZ