Okolí do 10 km

Bedřichov
technická památka, vodní nádrž
Gravitační zděná přehradní nádrž byla postavená v letech 1902-1905 na říčce Černá Nisa z podnětu povodně v roce 1897 a slouží k vodohospodářským a energetickým účelům. Výška hráze je 23 m, délka 340 m.
(2 km)
Památník sklářství v Jizerských horách
muzeum
Něco málo přes sto let fungovala sklářská osada skrytá uprostřed lesů Jizerských hor. Vznikla roku 1775 a zanikla v roce 1882 odchodem posledního zástupce sklářského rodu Riedlů. Definitivní tečku za její slávou pak udělal požár v roce 1887. Osada mívala vlastní hřbitov, školu i hospodu. Požár přežil panský dům (zanikl však v roce 1938), myslivna a hospoda – Liščí bouda – dnešní muzeum.
(2 km)
Královka
rozhledna
Kamenná rozhledna nahradila v roce 1907 zřícenou dřevěnou věž, sousední chata vstala v roce 1934 z popela dřívějšího pohostinství. Až vystoupíte nahoru na věž (do výšky 24 metrů nad zemí), můžete se do sytosti vynadívat na hřbety a vrcholy Jizerských hor, které jsou všude kolem a pomalu se vzpamatovávají z velkoplošného skalpování v 70. a 80. letech 20. století.
(2 km)
Bedřichov
turistické známkové město / obec
(3 km)
Naučná stezka o pitné vodě
naučná stezka
Stezka informující na 12 panelech o procesu úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Nachází se v blízkosti úpravny vody, která leží v dolní části obce Bedřichov. Úpravna využívá vodu z přehrady Josefův Důl a zásobuje domácnosti v Liberci pitnou vodou.
(3 km)
Janov nad Nisou
turistické známkové město / obec
(5 km)
Slovanka
rozhledna
Zrekonstruovaná železná rozhledna (patrně nejstarší svého druhu u nás) stojí na vrchu nad Hraběticemi od roku 1887. Je to její už přinejmenším druhá štace, protože předtím stála na Světové výstavě ve Vídni, kde se zalíbila jednomu z členů Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory a navrhl její koupi. Z plošiny ve výšce 14 metrů nad zemí máte Jizerské hory jako na dlani.
(5 km)
Na Čihadle
přírodní rezervace
Jedno z nejznámějších jizerskohorských rašelinišť ležící v srdci hor, pod Černou horou. Podle názvu bývalo zřejmě oblíbený místem čihařů – ptáčníků líčících na tažné ptáky. K haťovému chodníčku vedoucímu k rašelinnému jezírku přibyla nedávno i vyvýšená plošina, ze které máte celá Čihadla jako na dlani.
(5 km)
Na Čihadle
rozhledna
Patrová dřevěná vyhlídka, která umocňuje pohled na jedno z nejznámějších jizerskohorských rašelinišť zvaným Na čihadle.
(6 km)
Kostel sv. Josefa
kostel / kaple
Kostel postavený z darů místních občanů podle návrhů architekta Roberta Hemmricha. Kostel více jak 50 let chátral a používal se jako skladiště. V současné době je zrekonstruován a je v majetku obce.
(6 km)
Černý Vodopád
přírodní zajímavost
Černý potok pramení pod Černou horou u rašeliniště Na čihadle. Na své cestě (6 km) k ústí do řeky Smědá překonává převýšení zhruba 600 m.
(6 km)
Liberecká výšina
rozhledna
Výletní restaurace s věží měla na přání továrníka Heinricha Liebiga navozovat dokonalou iluzi německého středověkého hradu, a proto se při její stavbě v letech 1900-1901 používal i řádně zajetý materiál. Z dvacetipětimetrové věže je vidět Liberec s Ještědem na jedné straně a Jizerské hory na druhé.
(6 km)
Skála Zvon
přírodní památka
Nejznámější jizerskohorská skála. Česká spára je považována za nejobtížnější horolezeckou cestu v Jizerských horách.
(6 km)
Kostel Neposkvrněné Panny Marie Královny andělů U Obrázku
kostel / kaple
Secesní novodobý rotundový kostel, ke kterému vede kaštanová alej s křížovou cestou. V interiéru se dochovala vzácná plastika Panny Marie.
(6 km)
Vodopády Jedlová
přírodní památka
Žulové prahy, které zasahují do říčního koryta a vytváří kaskády a peřeje. Tři na sebe navazující vodopádové stupně, dosahující výšky 15 m.
(6 km)
Oldřichov v Hájích
turistické známkové město / obec
(7 km)
Kostel Proměnění Páně
kostel / kaple
Pseudogotický kostel, součástí interiéru jsou tři vzácné oltářní obrazy od Wilhelma Kandlera. V blízkosti kostela v parku se nachází pomník Gustava Leutelta.
(7 km)
Klečové louky
přírodní památka
Přírodní rezervaci Klečové louky (vyhlášenou již v roce 1960) tvoří čtyři vrchoviště ležící na úpatí Smědavské hory a Jizery: rozsáhlejší Velká a Malá klečová louka a menší Smrčková a Jelení louka. Chráněné území je typické porostem kosodřeviny, podmáčené smrčiny a glaciální vegetace a je také prameništěm Bílé Desné a Bílé Smědé.
(7 km)
Lidové sady
rozhledna
35 metrů vysoká dominanta památkového objektu Lidových sadů se 155 schody sloužila od r. 1901 až do poloviny padesátých let, kdy byla z bezpečnostních důvodů uzavřena. Kompletní rekonstrukce věže byla provedena v květnu 1998 podle projektu Ing. Františka Čejky. Nyní je vyhlídková věž opět přístupná veřejnosti.
(7 km)
Lesní naučná stezka Harcov
naučná stezka
Stezka je 3 km dlouhá, prochází a seznamuje s lesy Harcovského hřebene. Trasa zahrnuje 12 informačních zastávek, které seznamují s lesním hospodářstvím.
(7 km)
Jedlový důl
naučná stezka
Na trase dlouhé 1,8 km doprovází návštěvníky 6 informačních tabulí, které upozorňují na zajímavosti údolí a vypráví jak o druhovém složení přírodního i přírodě blízkého lesa, tak o způsobu ochrany a péče o něj. Nejobdivovanějším místem je vodopád, kde voda padá kolmo dolů z asi čtyřmetrového skalního prahu.
(7 km)
Botanická zahrada Liberec
botanická zahrada / arboretum
Pozoruhodnostmi se stal největší leknín světa (viktorie královská), který zde přes léto pravidelně rozkvétá od roku 1956, početné sbírky orchidejí a kaktusů, rozsáhlé alpinum, téměř tři století staré kamélie, expozice sladkovodních a později i mořských akvárií, prvních v republice. V poslední době byly unikátní sbírky rozšířeny o světově uznávanou kolekci masožravých rostlin. V červenci 2002 byla otevřena „Orientální zahrada“.
(7 km)
Hejnice
Hejnice [23]
církevní památka, kostel / kaple
Neobyčejný barokní chrám Navštívení Panny Marie s nádhernou vnitřní výzdobou a přilehlým klášterem františkánů leží na pradávném poutním místě na úpatí severního svahu Jizerských hor. Klášter byl dostavěn v roce 1696, chrám byl vysvěcen v roce 1725. Ve 20. století komplex chátral, avšak za přispění dotací z programu PHARE je postupně opravován. Od roku 2000 slouží jako Mezinárodní centrum duchovní obnovy.
(7 km)
Kostel sv. Antonína Paudánského
kostel / kaple
Jednolodní pseudogotická stavba se štíhlou věží. Mecenášem a patronem kostela byl Josef Salomon, továrník z Kateřinek. V letech 1950 – 1989 byla farnost zrušena, kostel byl uzavřen a sloužil jako skladiště. R. 1989 byl navrácen církvi a postupně zrekonstruován.
(7 km)
ZOO Liberec
zoologická zahrada
Nejstarší česká zoologická zahrada vznikla v roce 1904 v libereckých Lidových sadech. Mezi její nejznámější expozice patří draví ptáci, žirafy Rotschildovy, levharti sněžní, tučňáci Humboldtovi a bílí tygři.
(7 km)
Fojtka
Fojtka [26]
technická památka, vodní nádrž
Gravitační přehradní nádrž postavená v letech 1904-1906 na potoce Fojtka slouží jako ochrana před povodněmi, k rekreaci a pro zásobování vodou. Její hráz je 15 m vysoká, 146 m dlouhá.
(7 km)
Bramberk
rozhledna
K chatě z roku 1892 přibyla v roce 1912 kamenná rozhledna měřící 21 metrů. Z její výšky spatříte všechny významné vrcholy Jizerských hor i jejich táhlé hřbety, vrcholové partie Krkonoš, podhorská města Jablonec nad Nisou a Liberec, Ještědský hřbet se svým králem, Bezděz s někdejším královským vězením.
(7 km)
Jizera
Jizera [29]
vrchol
Vrchol leží ve středu přírodní rezervace Prales Jizera, která chrání zbytky původních smrčin. Vrcholové skalisko tvoří hrubozrnná žula. Z vrcholu je možné spatřit Smrk, Bukovec, Černou a Smědavskou horu, přehradu Souš nebo rašeliniště klečových luk.
(7 km)
Severočeské muzeum v Liberci
muzeum
(8 km)
Liberec
Liberec [31]
židovský hřbitov
Hřbitov založen roku 1865 a v roce 1896 rozšířen a doposud se zde pohřbívá.
(8 km)
Harcov
Harcov [32]
technická památka, vodní nádrž
Gravitační přehradní nádrž postavená v letech 1902-1904 na Hracovském potoce slouží k rekreaci, chovu ryb i sportovnímu rybolovu. Hráz z lomového kamene o výšce 19 m a délce 157 m v roce 1904 těsně po dokončení zadržela povodeň.
(8 km)
Jizerskohorské bučiny
národní přírodní rezervace
Původní smíšený les s převahou buků pokrývá strmé severní svahy Jizerských hor. Území je cenné řadou původních rostlinných a živočišných společenstev. Turisticky a horolezecky atraktivní jsou působivé skalní útvary (Frýdlantské cimbuří, Ořešník, Krásná Máří, Ořešník, Gorila a spousta dalších).
(8 km)
Prosečský hřeben
rozhledna
Po dvou rozhlednách s velmi krátkým poločasem rozpadu vznikla v roce 1932 na Prosečském hřebenu konečně bytelná kamenná věž (30 m vysoká) přiléhající těsně k o něco starší turistické chatě. Z ochozu se můžete střídavě dívat na Jablonec nad Nisou na jedné straně a Liberec s klasickou dominantou Ještědu přesně na opačné. Vrcholy Jizerských hor jsou odtud co by kamenem dohodil a Krkonoše jen o kousek dál.
(8 km)
Protržená přehrada na Bílé Desné
naučná stezka, technická památka
Pozůstatky přehrady, která se v roce 1916 protrhla a voda z ní usmrtila 62 osob a zničila množství staveb. Hráz byla sypaná o šířce v základu 54 metrů a výšce 14,2 metrů nad terénem. K vidění je výpustná štola, boční přeliv s kaskádovým korytem, výtokový objekt štoly do přehrady Souš a zachovalá šoupátková šachta.
(8 km)
Pivovar Konrád Vratislavice
muzeum
Pivovar s dlouholetou tradicí a širokým sortimentem. Slavnostně otevřen byl v r. 1998. R. 1874 byly zavřeny všechny provozy pivovaru, ale v r. 2000 firma Hols a.s. opět začíná s výrobou oblíbeného piva. V pivovaru sídlí také automuzeum.
(8 km)
Automuzeum.cz
muzeum
Vratislavice nad Nisou, dnes součást Liberce, je místem, kde se 3.9. 1875 narodil slavný automobilový konstruktér a zakladatel úspěšné stejnojmenné automobilky, Ferdinand Porsche.
(8 km)
Galerie U Rytíře
galerie
(9 km)
Liberec
Liberec [39]
zámek
Renesanční zámek z r. 1587 s dochovanou kaplí z počátku 17. st. Postavil jej Kryštof z Redernu. Za druhé svět. války zde pobývalo německé vojsko.
(9 km)
Oblastní galerie v Liberci
galerie
Specializovaná sbírkotvorná instituce, která pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a nabízí prohlídku tří stálých expozic evropského a českého umění. Pravidelně připravuje krátkodobé výstavy a výstavy v grafickém kabinetu. Lektorské oddělení galerie zajišťuje po celý rok doprovodné programy k výstavám a kulturní program pro školy a veřejnost.
(9 km)
Liberec
Liberec [41]
městská památková zóna
(9 km)
Kostel sv. Antonína Velikého
kostel / kaple
Kostel byl postaven dle návrhu stavitele M. Spazia a je první zděnou stavbou města. Interiér je zdoben v protestanstském duchu, cenný je zejména hlavní oltář, který znázorňuje patrony české země. V roce 1930 do něj byly instalovány nové varhany, roku 1957 získal novou dvojici zvonů.
(9 km)
Galerie U Antonína
galerie
(9 km)
Lázně Libverda
turistické známkové město / obec
(9 km)
Galerie Studna
galerie
(9 km)
Libverdské vyhlídky
naučná stezka
Pět atraktivních vyhlídkových míst, na kterých se nachází ručně tesaná socha s informačními tabulemi. Na každé z nich je také k nalezení jedna z místních legend společně s místopisem vztahujícím se k vyhlídce.
(9 km)
Mšeno
Mšeno [47]
technická památka, vodní nádrž
Gravitační oblouká hráz postavená z lomového kamene v letech 1905-1909 pro potřeby průmyslu, k chovu ryb, sportovnímu rybolovu i rekreaci. Hráz je 20 m vysoká a její délka v koruně je 425 m.
(9 km)
Muzeum Jizerských hor
muzeum
(9 km)
Obří sud
dům / palác, vyhlídkové místo
Postaven byl po vzoru sudu na Javorníku, ale ten r. 1974 shořel. Je odtud krásný výhled na severní svahy Jizerských hor a Frýdlantsko.
(9 km)
Kostel Navštívení Panny Marie
kostel / kaple
(10 km)
Mlýnice
technická památka, vodní nádrž
Gravitační přehradní nádrž postavená v letech 1904-1906 na Albrechtickém potoce slouží k rekreačním účelům a rybnímu hospodářství. Hráz je vysoká 20 m a 156 m dlouhá.
(10 km)
iQpark, Labyrint
turistická atrakce, muzeum
(10 km)
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
kostel / kaple
Cihlový trojlodní kostel postavený podle návrhu místního rodáka Josefa Zasche. Součástí kostela je hranolovitá věž.
(10 km)
Raspenava
turistické známkové město / obec
(10 km)
Vila Schowanek
dům / palác, muzeum
Vila postavená jabloneckým architektem Robertem Hemmrichem. Ve 30. letech 20. st. byla přestavěna do současné funkcionalistické podoby. R. 2009 byla provedena její celková oprava.
(10 km)
Galerie Belveder
galerie
(10 km)
Univerzitní galerie N
galerie
(10 km)
Dolní Čermná
památný strom / skupina stromů
Do památných stromů v Dolní Čermné patří celé stromořadí na Mariánské hoře s 50 starými lípami a dvěma desítkami lip mladých.
(10 km)
Galerie My
galerie
(10 km)
Radniční věž
rozhledna
Radnice je obdélníková pětipatrová budova, postavená ve funkcionalistickém stylu podle návrhu K. Wintera. Nahradila radnici starou, která již nevyhovovala městské samosprávě. Radniční věž poskytuje panoramatický výhledem na město.
(10 km)
[print_link]